Aanmeldingsformulier Clun Forest Schapenvereniging

=================================================================

 (Klik hier voor toelichting bij de aanmelding als lid)

Voorletters en Naam     : .................................................................................

Adres                           : ..................................................................................

Woonplaats                   : ..................................................................................

Postcode                       : ...................................           Provincie: ....................

Telefoonnummer           : ......................................       

E-mail  adres                 : ………………………………………………………...

Geboortedatum              : ......................................        Geslacht:    M  /  V

Stalnaam                       : ...................................................................................

Schapenras                    : CLUN FOREST            UBN-nummer:                            ……………...
                                                                            Relatienummer DR LOKET :     ......................

 Doorhalen wat niet van toepassing is:                       

Geeft zich hierbij op als lid van de Clun Forest Schapenvereniging
waarvan het inschrijfgeld € 11,--  bedraagt en de contributie € 37,00 per jaar.
  Ja / Nee
Wenst zich te abonneren op het blad “Het Schaap”. Door het lidmaatschap van de Clun Forest Schapenvereniging wordt 39% korting verstrekt. Het abonnement bedraagt dan € 59,60  (excl. 6% BTW) per  jaar.(Korting is € 41.23 per jaar)    Ja / Nee
Is reeds geabonneerd op het blad “Het Schaap”, maar wenst m.i.v. het volgende abonnementsjaar in aanmerking te komen voor de ledenkorting.    Nvt / Ja / Nee

- Ik wil wel/niet dat mijn gegevens op de ledenlijst op internet vermeld worden -

Datum :  ..............................................................

Handtekening : ............................................................

Dit formulier gaarne retour aan:  Clun Forest Schapenvereniging
Secretariaat 
p/a Gelkenhorsterweg 5
3771 RH Barneveld
Tel: 0342 490739  
e-
mail: vandertoorn@hotmail.com