Clun Forest Schapenvereniging    Home

Het Clun Forest schapenras

De vereniging
 - over de vereniging
 - nieuwsbrieven (archief) 
 - agenda
 - administratie/I&R
 - oormerken
 - lammereninspectie
 - fokkerscontactdag
 - bestuur
 
- fokkerij 
 - aanmelden als lid

Websites van fokkers

Te koop/advertenties

Keuringen

Verzorging

Sponsors

Contact

Schapenadministratie                                   

Als schapenhouder heeft u te maken met diverse administratieve zaken. Dat geldt vooral als u mee doet met de stamboekregistratie. In het begin is het soms lastig om alles uit elkaar te houden, maar als u de papieren die u van de NSFO en onze vereniging ontvangt goed leest en er geleidelijk mee bekend raakt valt het wel mee.
De schapenadministratie kan - afhankelijk waar u aan mee doet - het volgende in houden:

I en R regeling

Deze regeling is verplicht voor alle schapenhouders. Je kunt nu bij MijnRVO met Digid inloggen en direct een relatienummer aanvragen en daarna ook een UBN nummer.

Dat gaat met de link   https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren   en dan via “Direct regelen”

 

Via diverse vragen kan dan direct een relatienummer worden verkregen en een UBN nummer worden aangemaakt.

Eventueel kan ook nog telefonisch hulp worden gevraagd via 088-0424242.

Nadat het UBN is aangemaakt kunnen de dieren in stamboekadministratie kunnen worden ingeschreven..
Eenmaal per jaar dient u op het toegezonden mutatieformulier de per 1 november aanwezige dieren op te geven.
Kosten:  € 33.50 per jaar.
Op de website van het DR Loket kunt u ook het vervoersdocument downloaden dat bij aan- en afvoer van schapen moet worden gebruikt.

Regelwijzer Schapen en Geiten
De Clun Forest Schapenvereniging neemt deel aan het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij. Door dit Platform is een  Regelwijzer Schapen en Geiten uitgebracht. Daarin worden de belangrijkste overheidsregels samengevat, die van belang kunnen zijn voor de kleinere schapenhouder. Regelmatig wordt de regelwijzer verbeterd en aangepast aan de actuele regelgeving (bijvoorbeeld: I en R, reinigen/ontsmetten, transport, 21-dagenregeling, meldingsplichtige ziekten, import/export, enz.).  De regelwijzer is hier te vinden.

Lidmaatschap Clun Forest schapenvereniging
Leden kunnen gebruik maken van de stamboekadministratie bij de NSFO. Deze zorgt ook voor automatische doormelding naar de centrale I&R databank van het DR Loket.
Leden krijgen 4 แ 5 keer per jaar  het blad " Clunformatie".
Eenmaal per jaar (meestal mei/juni) worden alle bij de leden geboren lammeren op stamboekwaardigheid beoordeeld door de inspectiecommissie. Zij kunnen u dan ook advies geven bij selectie, verzorging, enz.. Voor deze inspectie nemen de regionale inspecteurs contact met u op. De kosten van de jaarlijkse inspectie zijn onderdeel van de jaarlijkse contributie en hoeven dus niet apart te worden betaald. Voor eventuele herinspectie moeten reiskosten worden vergoed. 
Leden kunnen ook deelnemen aan evenementen (bijvoorbeeld lammerenkijkdag en keuringen) die door de vereniging worden georganiseerd. Verder kunnen ze bij de vereniging terecht voor informatie en adviezen (bijvoorbeeld fokadvies, schapenverzorging, schapenadministratie, oormerken).
Leden krijgen ook belangrijke korting bij de bestelling van oormerken. Daarnaast ook 40% korting op een abonnement op het blad "Het Schaap".
Kosten: entreegeld € 12,50 (o.a. voor geboorte- en verkoopblok) en € 37,- per jaar.
Een aanmeldingsformulier vindt u
hier.

Opzegging van het lidmaatschap: opzeggingen voor het nieuwe jaar moeten altijd uiterlijk 15 december bij de secretaris of de NSFO gemeld worden.

Stamboekregistratie
De stamboekadminstratie van de Clun Forest schapen wordt bijgehouden door de NSFO. Alleen leden van de Clun Forest vereniging kunnen van deze stamboekadministratie gebruik maken. De NSFO houdt de afstammingen, geboorten, fokwaarden e.d. van de schapen bij en verstrekt de afstammingsbewijzen aan de eigenaren.
De regels betreffende stamboekadministratie en dergelijke zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en Fok en- Stamboekreglement. Leden kunnen eventueel bij het secretariaat een exemplaar opvragen van deze reglementen.

Onze leden kunnen ook gebruik maken van NSFO Online.

De stamboekadministratie betekent voor de schapenhouder het volgende:

Formulier/actie

Doel

Wanneer

stallijst controleren, eventueel aanvullen en opsturen. jaarlijkse controle van de administratie bij de NSFO. liefst v๓๓r eind september.
invullen en opsturen van de deklijst met alle dekkingen. Als uw ooien gedekt zijn bij een een andere fokker moet een door die fokker ondertekende dekverklaring worden opgestuurd. Als u een ram gehuurd heeft moet een huurverklaring worden opgestuurd. controle op afstammingen bij de latere geboortemelding van lammeren. Als de deklijst niet is opgestuurd, kunnen geen lammeren worden geregistreerd. uiterlijk eind december, of uiterlijk een maand na de dekdatum als de dekking buiten het seizoen plaatsvindt.
invullen en opsturen van de geboorteberichten. opname van de lammeren in de stamboekadministratie en is de basis voor de lammereninspectie in mei/juni. binnen een maand
na de geboorte.
oormerken bestellen. identificatie van de dieren. uiterlijk 15 januari, indien u gebruik wilt maken van de staffelkorting van de vereniging.
invullen en opsturen van verkoopbonnen voor verkochte schapen. overschrijving naar nieuwe eigenaar (en aanmelding voor de I en R regeling indien de nieuwe eigenaar nog geen UBN nummer heeft). direct na verkoop.

De kosten voor de stamboekregistratie voor het jaar 2015 zijn: per jaar basiskosten € 18.50 per lid, plus per jaar € 4.65 per ooi op de deklijst en € 3.10 per overschrijving (rekening van verkoper indien niet anders afgesproken) en € 5.00 per afstammingsbewijs.

NSFO Online
Leden kunnen ook gebruik maken van het programma NSFO Online (een schapenmanagementprogramma), waarmee u uw gehele dieradministratie via het internet kunt uitvoeren. U heeft dan altijd direct online toegang tot al uw schapengegevens. Daarvoor zijn de extra kosten per jaar € 30.00 plus 6% BTW. De kosten per ooi zijn dan € 2.75 in plaats van € 4.65. Overschrijvingen en afstammingsbewijzen zijn dan gratis.
Over de basiskosten per lid wordt geen BTW in rekening gebracht. De overige tarieven worden verhoogd met 6% BTW.
Onze contactpersoon bij de NSFO is mevrouw Marjo van Bergen. Contactgegevens van de NSFO: Postbus 160 5300 AD Zaltbommel, tel 0418-561712, fax 0418-561194 e-mail: kantoor@nsfo.nl

Deelname zwoegerziektebestrijding
Dit is belangrijk voor schapenhouders die:
1. het belangrijk vinden dat hun dieren geen zwoegerziekte kunnen krijgen;
2. schapen voor de fok willen verkopen; of
3. met hun dieren naar keuringen of tentoonstellingen willen gaan.
Om deel te nemen moet u zich aanmelden bij de Gezondheidsdienst voor DierenVoor u is dan het pakket "Georganiseerd" het meest geschikt.
Na de aanvangsperiode in principe eenmaal per 2 jaar bloedonderzoek.
De registratie van de dieren gebeurt automatisch via NSFO Online of via de geboorteberichten, de verkoopbonnen en de stallijst die voor de stamboekadministratie (zie hierboven) aan de NSFO worden gezonden.
Kosten: Abonnement "Georganiseerde Zorg Schapen Geiten": jaarlijks € 42,75 en € 0,75 per dier ouder dan 1 jaar (ex 21% BTW). Verder de kosten van het periodiek bloedonderzoek (€ 6,40 per monster + € 9,60 basiskosten per inzending, ex 21% BTW) en de kosten van de bloedafname door de veearts.

Deelname scrapiebestrijding
Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Doel is een situatie te bereiken waarbij alle schapen ongevoelig zijn voor en vrij zijn van scrapie.
Vooral voor u van belang als u rammen voor de fok wilt ruilen of  wilt verkopen, maar er zijn ook steeds meer schapenhouders die alleen nog ARR/ARR dieren willen kopen.

Het programma bestaat uit bloedonderzoek van schapen op scrapiegevoeligheid. Omdat het fokprogramma van de Clun Forest Schapenvereniging door de PVE is goedgekeurd kan tegen een gereduceerd tarief worden getest. Het bestuur van de Clun Forest vereniging adviseert om alle dieren te laten testen. Deelname is vrijwillig, maar heeft wel gevolgen als uw dier scrapiegevoelig (gelukkig komt dit bij Clun Forest schapen slechts zeer beperkt voor) blijkt te zijn. Dit houdt in dat uw ram niet meer mag worden ingezet voor de fokkerij en dus moet worden geslacht. Voor ooien geldt deze slachtverplichting niet.

Als al uw schapen het genotype ARR/ARR hebben kan bij de GD het scrapieresistentie-certificaat worden aangevraagd. Daarna krijgen alle geboren lammeren automatisch ook de ARR/ARR status toegewezen.
Indien u ook in het stamboeksysteem van de NSFO automatisch het genotype ARR/ARR wilt laten toekennen, dan moet u zich opgeven voor de jaarlijkse scrapiesteekproef van de NSFO. De kosten daarvan zijn € 17,80 (ex 6% BTW).

Sinds een aantal jaren is de NSFO ook beschikbaar als leverancier van gezondheidsprogramma's voor Zwoeger en Scrapie. Kijk op de site van NSFO voor meer informatie

 

Dode dieren
Het laten ophalen van dode dieren is wettelijk verplicht. Het inzamelen gebeurt door HR-Service BV/Rendac. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met 0900-9221 (dan kiezen voor optie "2"). HR Service heeft een automatische aanmelddienst (0900-9221, dan kiezen optie 2). Daarvoor moet u respectievelijk uw UBN nummer, kadavercode (schaap=31), en het aantal intoetsen. Als u voor middernacht een melding doet wordt het dier de volgende dag (behalve in het weekend) opgehaald. Uw dode dier moet uiterlijk 07.00 ดs ochtends afgedekt aan de weg liggen. Dode lammetjes (kadavercode=32) moeten worden aangeleverd in een vat of ton en worden eenmaal per week op een vaste ophaaldag (afhankelijk van de regio) opgehaald.
U kunt tegenwoordig ook meldingen doen voor ophalen van dode dieren via www.rendac.nl
Voor 2015 zijn de kosten  € 17,93 (ex BTW) per ophaling (dus ongeacht het aantal kadavers per ophaling) plus € 1,66 (ex BTW) per schaap.