Clun Forest Schapenvereniging    Home

Het Clun Forest schapenras

De vereniging
 - over de vereniging
 - nieuwsbrieven (archief) 
 - agenda
 - administratie/I&R
 - oormerken
 - lammereninspectie
 - fokkerscontactdag
 - bestuur
 
- fokkerij 
 - aanmelden als lid

Websites van fokkers

Te koop/advertenties

Keuringen

Verzorging

Sponsors

Contact

Schapenziekten en gezondheidszorg

Een Clun Forest schaap is een gezond, sterk dier dat tegen een stootje kan. Als u aan de normale eisen voor het schaap voldoet hoeft u zich niet al te veel zorgen te maken.

Tot de normale eisen behoren:

  • Dagelijks uw schapen controleren. Als er iets met een schaap aan de hand is, zal het zich vaak afzonderen. Ook kan het bijvoorbeeld moeilijk lopen, diarree hebben, zich vaak schuren, opvallend sloom zijn of achter blijven bij de kudde. Als dit het geval is kunt u het beste het schaap even nakijken.
  • Een droge en schone winterstalling. Een Clun Forest schaap is een hard schaap en kan normaal gesproken het hele jaar buiten blijven. Alleen bij erge koude (bijvoorbeeld -15 C in combinatie met veel wind) en vlak voor en vlak na het lammeren is het beter om het schaap in de stal te halen.
  • Beschutting tegen overdadige regen.

  • Rotatiebeweiding toepassen. Dan heeft een schaap steeds lekker gras en is er minder kans op wormbesmetting.

  • Minimaal 2 keer per jaar de hoeven bekappen. Meestal vlak voor de ooien bij de ram gaan in het najaar en bij het scheren in het voorjaar.
  • Behandelen tegen maagdarmwormen en eventueel leverbot (als in uw gebied leverbotbesmetting voorkomt). 
  • Preventieve behandeling tegen huidaandoeningen. Klik hier voor een uitgebreide brochure met alle  bevat belangrijke informatie over de herkenning, preventie en bestrijding van myasis.
  • Deelnemen aan de zwoegerziekte- en scrapiebestrijding. Zie hieronder voor meer informatie.
Code voor goed houderschap schapen en geiten  
Houders van schapen en geiten beschikken vanaf nu over een 'Code voor goed houderschap van schapen (en geiten)'. Daarin staat omschreven voor schapenhouders wat dierenwelzijn en diergezondheid voor schapen precies inhoudt.

Het initiatief van het Platform KSG (waaraan de Clun Forest Schapenvereniging meedoet) in samenwerking met de Stichting Levende Have, bevat bepalingen over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, transport, import, weidebeheer en fokbeleid.

De code is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de  aangesloten ras- en fokverenigingen. Met het naleven van de code toont een schapen- of geitenhouder aan dat hij zich in positieve zin onderscheidt van houders die dat niet doen. De code geeft aan wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van schapen en geiten en de volksgezondheid te waarborgen. Daarmee kan de code en vooral de toelichting daarop ook als leidraad dienen voor de beginnende schapen- of geitenhouder die het graag 'goed wil doen'.

Zwoegerziekte en scrapie

Om aan de zwoegerziektebestrijding en scrapiebestrijding te kunnen deelnemen moet u zich zelf aanmelden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren of bij de NSFO.

De Gezondheidsdienst voor Dieren  heeft ook een nuttige website voor schapenhouders: Op www.capraovis.nl staat praktische informatie voor het verzorgen en gezond houden van geiten en schapen.

CapraOvis biedt niet alleen overzichtelijke informatie maar ook handige toepassingen die praktische ondersteuning bieden. Zo is er een test die meer inzicht geeft hoe de verzorging van geiten en schapen aan te pakken. Er moet dan een serie vragen worden ingevuld over gezondheid, vruchtbaarheid, huisvesting en voeding en men ontvangt daarna hierover direct praktische tips en een score ten opzichte van de gemiddelde schapenhouder.

 
Meer informatie? Stuur een email naar : info@clunforest.nl
of neem contact op met een van de bestuursleden.
Copyright: Clun Forest Schapenvereniging
Datum van laatste update: 13 oktober 2017.