Najaarsledenvergadering

When:
26/10/2019 @ 10:00 am – 12:00 pm
2019-10-26T10:00:00+02:00
2019-10-26T12:00:00+02:00
Where:
Agro Business Park
Agro Business Park 67
6708 PV Wageningen
Nederland
Najaarsledenvergadering @ Agro Business Park | Wageningen | Gelderland | Nederland

Agenda vergadering:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. Ingekomen stukken/mededelingen.
4. Verslag laatstgehouden ledenvergadering oktober 2018.
5. Evaluaties keuringen en evenementen 2019.
6. Vaststellen fokprogramma ( zie bijlage en toelichting)
7. Voorstel aanpassing beleid staartindex ( zie bijlage en toelichting)
8. Inspectieverslag 2019.

9. Pauze.

10. Presentatie. Een nieuwe opzet waarbij we vorig jaar gestart zijn en waarbij we ons meer gaan richten op het hobbymatig fokken binnen onze vereniging. We hopen hiermee de onderlinge betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten. Ad ordelman zal ons meenemen in zijn hobbyfokkerij als “Interactief” onderdeel
van de vergadering.
11. Jaarverslag
12. Financiële verslagen en begroting 2020.
13. Bestuursverkiezing. De bestuursleden Bert Theunissen, Jan Veenstra en Erna Haverkamp zijn in 2020 aftredend. Allen hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor nog een nieuwe termijn.
14. Data keuringen en overige activiteiten 2020 (zie bijlage)
15. Bestellen oornummers.
16. Nieuwsbrief, PR-cie.
17. Ontwikkelingen NSFO
18. Rondvraag
19. Sluiting