Category Archives: 2018

Nationale keuring Kootwijkerbroek 2018

Uitslagen Nationale Keuring 2018

Klik hier voor de foto’s

Kampioensrubrieken Clun Forest 2018

                                    Ooilammeren

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen ooilam 2018 7 E.Kleinlugtebeld
Reserve kampioen ooilam 2018 3 T. vd toorn

                                               Ramlammeren

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen ramlam 2018 36 L.Hielkema/B.Theunissen

Brian Davies Perpetual Challenge Cup

Reserve kampioen ramlam 2018 34 D. vd Vorst

                                               Ooien > 1 jaar

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen ooi 2018 68 T. vd Toorn Dagkampioen

Fulton Gwilliam Millenium Plate

Reserve kampioen ooi 2018 83 L.Hielkema/B.Theunissen

                                               Jaarling ooien

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen jonge ooi 2018 46 T. vd Toorn
Reserve kampioen jaarling ooi 2018 58 L.Hielkema/B.Theunissen

                                               Rammen > 1 jaar

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen ram 2018 93 E.Kleinlugtebeld

                                               Jaarling rammen

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen jaarling ram 2018 64 D. vd Vorst

                                               Drietal van één ram

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen

drietal van één ram 2018

95 J. Muijs

                                               Bedrijfsdrietal zelf gefokt

Titel Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen 2018

bedrijfsdrietal zelf gefokt

102 A Steenbeek

Ralph Fulton Homebred Group Trophee

Reserve kamp. bedr.3-tal zelf gefokt 2018 103 T. vd Toorn

Speciale prijzen

Titel Beste Wol Catalogusnr Eigenaar
Nationaal kampioen Clun Forest lam beste wol 2018 38 A Steenbeek
Titel: Presentie kinderen    
Mooiste presentatie schaap door kind Joris van Rijswijk
Res mooiste presentatie schaap door kind Marise van der Toorn


Onze Nationale Clun Forest keuring  2018 houden we dit jaar 
op zaterdag 25 augustus 2018 bij Manege Voorwaarts, Essenerweg 88, 3774 CD  Kootwijkerbroek,

 Aanvang van de keuring 10.00 uur.

De voorwaarden en belangrijke zaken voor u op een rij:

 • Dit is een keuring voor uitsluitend zwoegervrije bedrijven, deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Ga direct na of u nog in het bezit bent van het zwoegervrij certificaat en of deze nog geldig is. Onderneem anders direct actie.
 • Dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Q-koorts en gevlagd in RVO . Vaccineren conform  “Entschema Q-koorts”.
 • Drachtige dieren kunnen niet deelnemen en kunnen niet worden toegelaten.
 • Met betrekking tot deelname van ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd, is er een wijziging opgetreden. Zie hiervoor  “Informatie Keuringen”. Leest u deze informatie s.v.p. goed door. Ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd zullen uitsluitend worden ingeschreven indien sprake is van voldoende deelname (minimaal 5 dieren) om een aparte rubriek te vormen.
 • Volwassen dieren dienen na 1 april geschoren te zijn.
 • Er worden uitsluitend stamboekdieren toegelaten tot de keuring.
 • Het is NIET nodig dat u zelf een gezondheidsverklaring van uw dierenarts regelt en meeneemt. Op het keuringsterrein zal een dierenarts aanwezig zijn die de gezondheid van de aangevoerde dieren beoordeelt. Volgt u bij aankomst de aanwijzingen op voor deze veterinaire keuring. Wij attenderen u er op dat het van belang is dat u geen zieke dieren meeneemt naar de keuring. Wanneer de dierenarts tijdens de veterinaire keuring klinische verschijnselen van besmettelijke dierziekten constateert, zullen we helaas géén van de dieren uit de betreffende veewagen toe kunnen laten tot het keuringsterrein.
 • U dient uw vervoermiddel voor vertrek van huis te reinigen en te ontsmetten.
 • We zullen bij deze keuring weer werken met I&R registratie van de aan- en afvoer via www.schapenkeuring.nl. Wij verzorgen op deze manier de aan- en afvoermeldingen en u ontvangt van ons de vervoersdocumenten.
 • Bij aankomst dient u de aanwijzingen te volgen voor het ontsmetten van de wielen en wielkasten.
 • Ontsmetting van de hoeven middels schuimrubbervoetbaden zowel bij aankomst als bij het verlaten van de keuringsruimte. De reiniging en ontsmetting geldt ook voor u en uw medewerkers. Uw medewerking wordt daarbij dan ook bijzonder op prijs gesteld.
 • Bij het inschrijfformulier dient een actuele stallijst zijn toegevoegd. Deze kunt u uitprinten in NSFO-online of opvragen per mail bij kantoor@nsfo.nl
 • De inschrijvingen dienen uiterlijk 8 augustus 2018 binnen te zijn bij het keuringssecretariaat.
 • Het inschrijfformulier bij voorkeur per e-mail sturen naar ahmverhoeven@planet.nl of anders per post naar: Toon Verhoeven, Goorstraat 34, 6027 NC Soerendonk. Tel 06-51230020
 • Het inschrijfgeld, op het inschrijfformulier vermeld, dient u bij het keuringssecretariaat voor de aanvang van de keuring te betalen, daar ontvangt u dan uw halsnummers.
 • Voor ingeschreven dieren die niet op de keuring aanwezig zijn, dient wel het inschrijfgeld betaald te worden.

Het verheugt ons zeer dat dit jaar onze keurmeester Ralph Fulton weer te gast is. Ik wens hem veel succes om alle dieren op de juiste wijze te beoordelen.

Zorgt u er op de keuringsdag voor minstens een uur voor de aanvang aanwezig te zijn met uw dieren.

We hopen weer op een goede promotie voor de Clun Forest. We keuren net als vorig jaar met de keurmeesters in één ring. In een ring wordt gekeurd, terwijl in de andere ring de ringmeesters de voorbereiding voor de volgende rubriek kunnen doen. Zorgt u ook voor voldoende helpers zodat u tijdig in de ring kunt verschijnen.

In de ring draagt u ons Clun Forest poloshirt met een blauwe spijkerbroek. Voor iedereen is het poloshirt te koop bij het secretariaat, kosten € 17,50.

Wisselbekers:

 Er zijn op de Nationale keuring maar liefst drie wisselbekers te winnen. Allereerst is daar de Fulton Gwilliam Millenium Plate, welke zal worden uitgereikt aan de Nationaal Dagkampioen Clun Forest.

Daarnaast is er een wisselbeker voor het beste ramlam van de Nationale keuring, de Brian Davies Perpetual Challenge Cup.

En tot slot de wisselbokaal voor het beste bedrijfsdrietal van zelf gefokte dieren. Deze wisselbokaal heet de Ralph Fulton Homebred Group Trophee.

Speciale rubrieken:

Ook graag uw aandacht voor 2 speciale gratis rubrieken (zie ook het inschrijfformulier):

1e deelname aan Nationale Show als inzender.

Voor deelnemers die voor het eerst aan een Nationale keuring meedoen is er een speciale rubriek. Zij mogen met hun beste lam naar eigen oordeel meedingen naar het Kampioenschap in deze rubriek. Opgave via het inschrijfformulier. Géén inschrijfgeld.

Kindrubriek met schaap.

Ook dit jaar wordt er weer een kinderrubriek opgenomen.

Kinderen kunnen een lam of schaap voorbrengen en de jury zal letten op de combinatie kind en dier. Hoe is de totale presentatie, hoe gaat het kind met het dier om en hoe loopt het kind met het dier. Het showelement staat centraal. Opgave dient met dit formulier via het inschrijfformulier te worden gedaan i.v.m. de organisatie. Géén inschrijfgeld.

Buffet

Het buffet na afloop willen wij in ere houden, daarvoor kunt u zich opgeven en vragen wij van iedere deelnemer € 6,00. Graag vooraf opgeven i.v.m. de bestelling.

We hopen dat iedereen blijft na afloop van de keuring rond 16.00 uur.

Inschrijfgeld,

Het inschrijfgeld wordt vermeld op het inschrijfformulier, dit bedrag dient u bij het keuringssecretariaat in de manege voor de aanvang van de keuring te betalen, daar ontvangt u dan uw halsnummers.

Voor ingeschreven dieren die niet op de keuring aanwezig zijn, dient eveneens het inschrijfgeld betaald te worden.

Catalogus

Omstreeks 22 augustus wordt de catalogus van de Nationale keuring u toegezonden, dit is tevens een bevestiging van uw inschrijving.

Wij attenderen u tot slot nog graag op de mogelijkheid om te adverteren in de catalogus. Hebt u zelf een bedrijf? Of kent u een bedrijf dat wil adverteren in de catalogus? Neem contact op met het keuringssecretariaat. Tevens bieden we ook dit jaar de mogelijkheid om een zogenaamde ‘stal-advertentie’ te plaatsen in de catalogus. De tarieven voor advertenties zijn:

 • Hele pagina (A5-formaat) in kleur EUR 100,=
 • Hele pagina (A5-formaat) in zwart-wit EUR 75,=
 • Halve pagina in zwart-wit EUR 37,50,=
 • Stal advertentie halve pagina voor leden Clun Forest EUR 25,=
 • Stal advertentie kwart pagina voor leden Clun Forest EUR 12,50

Zijn er nog vragen over de keuring schroom dan niet het keuringssecretariaat te bellen 06 51230020 of mailen ahmverhoeven@planet.nl

WIJ ZIEN U UITERAARD ERG GRAAG OP 25 augustus 2018.

Keuring Noord 2018

Onze regionale Clun Forest keuring Noord 2018 houden we dit jaar op zaterdag 4 augustus 2018 bij de familie Veenstra, Buterheideveld 22A, 8423 TB Makkinga

Aanvang van de keuring 10.00 uur.

De voorwaarden en belangrijke zaken voor u op een rij:

 • Dit is een keuring voor uitsluitend zwoegervrije bedrijven, deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Ga direct na of u nog in het bezit bent van het zwoegervrij certificaat en of deze nog geldig is. Onderneem anders direct actie.
 • Dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Q-koorts en gevlagd in RVO . Vaccineren conform  “Entschema Q-koorts”.
 • Drachtige dieren kunnen niet deelnemen en kunnen niet worden toegelaten.
 • Met betrekking tot deelname van ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd, is er een wijziging opgetreden. Zie hiervoor  “Informatie Keuringen”. Leest u deze informatie s.v.p. goed door. Ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd zullen uitsluitend worden ingeschreven indien sprake is van voldoende deelname (minimaal 5 dieren) om een aparte rubriek te vormen.
 • Volwassen dieren dienen na 1 april geschoren te zijn.
 • Er worden uitsluitend stamboekdieren toegelaten tot de keuring.
 • Het is NIET nodig dat u zelf een gezondheidsverklaring van uw dierenarts regelt en meeneemt. Op het keuringsterrein zal een dierenarts aanwezig zijn die de gezondheid van de aangevoerde dieren beoordeelt. Volgt u bij aankomst de aanwijzingen op voor deze veterinaire keuring. Wij attenderen u er op dat het van belang is dat u geen zieke dieren meeneemt naar de keuring. Wanneer de dierenarts tijdens de veterinaire keuring klinische verschijnselen van besmettelijke dierziekten constateert, zullen we helaas géén van de dieren uit de betreffende veewagen toe kunnen laten tot het keuringsterrein.
 • U dient uw vervoermiddel voor vertrek van huis te reinigen en te ontsmetten.
 • We zullen bij deze keuring weer werken met I&R registratie van de aan- en afvoer via www.schapenkeuring.nl. Wij verzorgen op deze manier de aan- en afvoermeldingen en u ontvangt van ons de vervoersdocumenten.
 • Bij aankomst dient u de aanwijzingen te volgen voor het ontsmetten van de wielen en wielkasten.
 • Ontsmetting van de hoeven middels schuimrubbervoetbaden zowel bij aankomst als bij het verlaten van de keuringsruimte. De reiniging en ontsmetting geldt ook voor u en uw medewerkers. Uw medewerking wordt daarbij dan ook bijzonder op prijs gesteld.
 • Bij het inschrijfformulier dient een actuele stallijst zijn toegevoegd. Deze kunt u uitprinten in NSFO-online of opvragen per mail bij kantoor@nsfo.nl
 • De inschrijvingen dienen uiterlijk 7 juli 2018 binnen te zijn bij het keuringssecretariaat.
 • Het inschrijfformulier bij voorkeur per e-mail sturen naar ahmverhoeven@planet.nl of anders per post naar: Toon Verhoeven, Goorstraat 34, 6027 NC Soerendonk. Tel 06-51230020
 • Het inschrijfgeld, op het inschrijfformulier vermeld, dient u bij het keuringssecretariaat voor de aanvang van de keuring te betalen, daar ontvangt u dan uw halsnummers.
 • Voor ingeschreven dieren die niet op de keuring aanwezig zijn, dient wel het inschrijfgeld betaald te worden.

 

Keuring Zuid 2018

Kampioensrubrieken Clun Forest Keuring Zuid 2018

Uitslagen Keuring Zuid 2018

Klik hier voor de foto’s

                                                     Ooilammeren

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen ooilam 2018 9 Scholtes
Reserve kampioen ooilam 2018 11 Vd Ouden

                                                     Ramlammeren

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen ramlam 2018 17 Scholtes
Reserve kampioen ramlam 2018 19 Vd Ouden

                                                     Ooien > 1 jaar

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen ooi 2018 33 L vd Vorst
Reserve kampioen ooi 2018 34 Scholtes

                                                     Jaarling ooien

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen jonge ooi 2018 20 D vd Vorst

                                                     Jaarling rammen

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen jaarling ram 2018 23 D vd Vorst

                                                     Drietal van één ram

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen tweetal van één ram 2018 39 Verhoeven

                                                     Bedrijfsdrietal

Titel Catalogusnr
Kampioen 2018 bedrijfsdrietal 45 Vd Ouden

                                                                       Dagkampioen

Titel Catalogusnr Eigenaar
Dagkampioen keuring zuid 23 D vd Vorst

 

Onze regionale Clun Forest keuring Zuid 2018 houden we dit jaar op zaterdag 28 juli 2018 bij de fam. Verhoeven, Goorstraat 34 te Soerendonk

Aanvang van de keuring 10.00 uur.

De voorwaarden en belangrijke zaken voor u op een rij:

 • Dit is een keuring voor uitsluitend zwoegervrije bedrijven, deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Ga direct na of u nog in het bezit bent van het zwoegervrij certificaat en of deze nog geldig is. Onderneem anders direct actie.
 • Dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Q-koorts en gevlagd in RVO . Vaccineren conform  “Entschema Q-koorts”.
 • Drachtige dieren kunnen niet deelnemen en kunnen niet worden toegelaten.
 • Met betrekking tot deelname van ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd, is er een wijziging opgetreden. Zie hiervoor  “Informatie Keuringen”. Leest u deze informatie s.v.p. goed door. Ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd zullen uitsluitend worden ingeschreven indien sprake is van voldoende deelname (minimaal 5 dieren) om een aparte rubriek te vormen.
 • Volwassen dieren dienen na 1 april geschoren te zijn.
 • Er worden uitsluitend stamboekdieren toegelaten tot de keuring.
 • Het is NIET nodig dat u zelf een gezondheidsverklaring van uw dierenarts regelt en meeneemt. Op het keuringsterrein zal een dierenarts aanwezig zijn die de gezondheid van de aangevoerde dieren beoordeelt. Volgt u bij aankomst de aanwijzingen op voor deze veterinaire keuring. Wij attenderen u er op dat het van belang is dat u geen zieke dieren meeneemt naar de keuring. Wanneer de dierenarts tijdens de veterinaire keuring klinische verschijnselen van besmettelijke dierziekten constateert, zullen we helaas géén van de dieren uit de betreffende veewagen toe kunnen laten tot het keuringsterrein.
 • U dient uw vervoermiddel voor vertrek van huis te reinigen en te ontsmetten.
 • We zullen bij deze keuring weer werken met I&R registratie van de aan- en afvoer via www.schapenkeuring.nl. Wij verzorgen op deze manier de aan- en afvoermeldingen en u ontvangt van ons de vervoersdocumenten.
 • Bij aankomst dient u de aanwijzingen te volgen voor het ontsmetten van de wielen en wielkasten.
 • Ontsmetting van de hoeven middels schuimrubbervoetbaden zowel bij aankomst als bij het verlaten van de keuringsruimte. De reiniging en ontsmetting geldt ook voor u en uw medewerkers. Uw medewerking wordt daarbij dan ook bijzonder op prijs gesteld.
 • Bij het inschrijfformulier dient een actuele stallijst zijn toegevoegd. Deze kunt u uitprinten in NSFO-online of opvragen per mail bij kantoor@nsfo.nl
 • De inschrijvingen dienen uiterlijk 1 juli 2018 binnen te zijn bij het keuringssecretariaat.
 • Het inschrijfformulier bij voorkeur per e-mail sturen naar ahmverhoeven@planet.nl of anders per post naar: Toon Verhoeven, Goorstraat 34, 6027 NC Soerendonk. Tel 06-51230020
 • Het inschrijfgeld, op het inschrijfformulier vermeld, dient u bij het keuringssecretariaat voor de aanvang van de keuring te betalen, daar ontvangt u dan uw halsnummers.
 • Voor ingeschreven dieren die niet op de keuring aanwezig zijn, dient wel het inschrijfgeld betaald te worden.