Tag Archives: Zuid 2018

Keuring Zuid 2018

Kampioensrubrieken Clun Forest Keuring Zuid 2018

Uitslagen Keuring Zuid 2018

Klik hier voor de foto’s

                                                     Ooilammeren

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen ooilam 2018 9 Scholtes
Reserve kampioen ooilam 2018 11 Vd Ouden

                                                     Ramlammeren

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen ramlam 2018 17 Scholtes
Reserve kampioen ramlam 2018 19 Vd Ouden

                                                     Ooien > 1 jaar

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen ooi 2018 33 L vd Vorst
Reserve kampioen ooi 2018 34 Scholtes

                                                     Jaarling ooien

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen jonge ooi 2018 20 D vd Vorst

                                                     Jaarling rammen

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen jaarling ram 2018 23 D vd Vorst

                                                     Drietal van één ram

Titel Catalogusnr Eigenaar
Kampioen tweetal van één ram 2018 39 Verhoeven

                                                     Bedrijfsdrietal

Titel Catalogusnr
Kampioen 2018 bedrijfsdrietal 45 Vd Ouden

                                                                       Dagkampioen

Titel Catalogusnr Eigenaar
Dagkampioen keuring zuid 23 D vd Vorst

 

Onze regionale Clun Forest keuring Zuid 2018 houden we dit jaar op zaterdag 28 juli 2018 bij de fam. Verhoeven, Goorstraat 34 te Soerendonk

Aanvang van de keuring 10.00 uur.

De voorwaarden en belangrijke zaken voor u op een rij:

 • Dit is een keuring voor uitsluitend zwoegervrije bedrijven, deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Ga direct na of u nog in het bezit bent van het zwoegervrij certificaat en of deze nog geldig is. Onderneem anders direct actie.
 • Dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Q-koorts en gevlagd in RVO . Vaccineren conform  “Entschema Q-koorts”.
 • Drachtige dieren kunnen niet deelnemen en kunnen niet worden toegelaten.
 • Met betrekking tot deelname van ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd, is er een wijziging opgetreden. Zie hiervoor  “Informatie Keuringen”. Leest u deze informatie s.v.p. goed door. Ooien ouder dan 1 jaar welke niet hebben gelammerd zullen uitsluitend worden ingeschreven indien sprake is van voldoende deelname (minimaal 5 dieren) om een aparte rubriek te vormen.
 • Volwassen dieren dienen na 1 april geschoren te zijn.
 • Er worden uitsluitend stamboekdieren toegelaten tot de keuring.
 • Het is NIET nodig dat u zelf een gezondheidsverklaring van uw dierenarts regelt en meeneemt. Op het keuringsterrein zal een dierenarts aanwezig zijn die de gezondheid van de aangevoerde dieren beoordeelt. Volgt u bij aankomst de aanwijzingen op voor deze veterinaire keuring. Wij attenderen u er op dat het van belang is dat u geen zieke dieren meeneemt naar de keuring. Wanneer de dierenarts tijdens de veterinaire keuring klinische verschijnselen van besmettelijke dierziekten constateert, zullen we helaas géén van de dieren uit de betreffende veewagen toe kunnen laten tot het keuringsterrein.
 • U dient uw vervoermiddel voor vertrek van huis te reinigen en te ontsmetten.
 • We zullen bij deze keuring weer werken met I&R registratie van de aan- en afvoer via www.schapenkeuring.nl. Wij verzorgen op deze manier de aan- en afvoermeldingen en u ontvangt van ons de vervoersdocumenten.
 • Bij aankomst dient u de aanwijzingen te volgen voor het ontsmetten van de wielen en wielkasten.
 • Ontsmetting van de hoeven middels schuimrubbervoetbaden zowel bij aankomst als bij het verlaten van de keuringsruimte. De reiniging en ontsmetting geldt ook voor u en uw medewerkers. Uw medewerking wordt daarbij dan ook bijzonder op prijs gesteld.
 • Bij het inschrijfformulier dient een actuele stallijst zijn toegevoegd. Deze kunt u uitprinten in NSFO-online of opvragen per mail bij kantoor@nsfo.nl
 • De inschrijvingen dienen uiterlijk 1 juli 2018 binnen te zijn bij het keuringssecretariaat.
 • Het inschrijfformulier bij voorkeur per e-mail sturen naar ahmverhoeven@planet.nl of anders per post naar: Toon Verhoeven, Goorstraat 34, 6027 NC Soerendonk. Tel 06-51230020
 • Het inschrijfgeld, op het inschrijfformulier vermeld, dient u bij het keuringssecretariaat voor de aanvang van de keuring te betalen, daar ontvangt u dan uw halsnummers.
 • Voor ingeschreven dieren die niet op de keuring aanwezig zijn, dient wel het inschrijfgeld betaald te worden.