Q-koorts enten

Enten tegen  Q-koorts om deel te kunnen nemen aan keuringen

Voor de komende keuringen zullen we onze schapen moeten vaccineren tegen Q-koorts. De onderhandelingen met het ministerie over besloten keuringen lopen nog, maar zullen dit jaar nog niet tot een versoepeling leiden. Zeker omdat door het ministerie is geconstateerd dat er afgelopen jaar veel schapen op keuringen zijn geweest die niet waren gevaccineerd of niet gevlagd in de I&R database.

Vandaar dat we voor keuringen alleen maar schapen toe kunnen laten die zowel gevaccineerd zijn als gevlagd in de I&R database.

De NVWA hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Een basis vaccinatie altijd een dubbele vaccinatie betreft met een tussentijd van ca. 3 weken
  • Een herhalingsvaccinatie een enkelvoudige is
  • De vaccinatie √©√©n jaar geldig is
  • Er na de 2e vaccinatie in geval van een basis vaccinatie en ook geval van herhaalvaccinatie er een periode is van 3 weken waarbij de gevaccineerde dieren (nog) niet in contact mogen komen in een publiek situatie
  • Er ten bewijze van vaccinatie vlagzettingen van de gevaccineerde dieren moet hebben plaatsgevonden in de eI&R administratie van de RVO.

Entschema Q-koorts 2019