Categorie archieven: Handig om te weten

Staartjes couperen

Het Clun Forest schaap is een van de weinige rassen waarbij het nog is toegestaan om de staarten bij de ooien te couperen. Dit couperen wordt gedaan om het bevuilen van de, vaak sterk bewolde staart, te voorkomen en daarmee tevens problemen met Myasis te voorkomen. Naast de Clun Forest, heeft ook de Hampshire Down en de Suffolk de ontheffing van het ministerie. Om de ontheffing te behouden is de vereniging verplicht om een fokprogramma te voeren waarin middels selectie op kortere staartlengte wordt gefokt.

Stamboekadministratie

De stamboekadminstratie van de Clun Forest schapen wordt bijgehouden door de NSFO. Alleen leden van de Clun Forest vereniging kunnen van deze stamboekadministratie gebruik maken. De NSFO houdt de afstammingen, geboorten, fokwaarden e.d. van de schapen bij en verstrekt de afstammingsbewijzen aan de eigenaren.
De regels betreffende stamboekadministratie en dergelijke zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en Fok en- Stamboekreglement. Leden kunnen eventueel bij het secretariaat een exemplaar opvragen van deze reglementen.

De kosten voor de stamboekregistratie voor het jaar 2015 zijn: per jaar basiskosten € 18.50 per lid, plus per jaar € 4.65 per ooi op de deklijst en € 3.10 per overschrijving (rekening van verkoper indien niet anders afgesproken) en € 5.00 per afstammingsbewijs.

NSFO Online

Leden kunnen ook gebruik maken van het programma NSFO Online (een schapenmanagementprogramma), waarmee u uw gehele dieradministratie via het internet kunt uitvoeren. U heeft dan altijd direct online toegang tot al uw schapengegevens. Daarvoor zijn de extra kosten per jaar € 30.00 plus 6% BTW. De kosten per ooi zijn dan € 2.75 in plaats van € 4.65. Overschrijvingen en afstammingsbewijzen zijn dan gratis.
Over de basiskosten per lid wordt geen BTW in rekening gebracht. De overige tarieven worden verhoogd met 6% BTW.
Onze contactpersoon bij de NSFO is mevrouw Marjo van Bergen. Contactgegevens van de NSFO: Postbus 160 5300 AD Zaltbommel, tel 0418-561712, fax 0418-561194 e-mail: kantoor@nsfo.nl

Een dood dier

Het laten ophalen van dode dieren is wettelijk verplicht. Het inzamelen gebeurt door HR-Service BV/Rendac. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met 0900-9221 (dan kiezen voor optie “2”). HR Service heeft een automatische aanmelddienst (0900-9221, dan kiezen optie 2). Daarvoor moet u respectievelijk uw UBN nummer, kadavercode (schaap=31), en het aantal intoetsen. Als u voor middernacht een melding doet wordt het dier de volgende dag (behalve in het weekend) opgehaald. Uw dode dier moet uiterlijk 07.00 ´s ochtends afgedekt aan de weg liggen. Dode lammetjes (kadavercode=32) moeten worden aangeleverd in een vat of ton en worden eenmaal per week op een vaste ophaaldag (afhankelijk van de regio) opgehaald.
U kunt tegenwoordig ook meldingen doen voor ophalen van dode dieren via www.rendac.nl

Q-koorts enten

Enten tegen  Q-koorts om deel te kunnen nemen aan keuringen

Voor de komende keuringen zullen we onze schapen moeten vaccineren tegen Q-koorts. De onderhandelingen met het ministerie over besloten keuringen lopen nog, maar zullen dit jaar nog niet tot een versoepeling leiden. Zeker omdat door het ministerie is geconstateerd dat er afgelopen jaar veel schapen op keuringen zijn geweest die niet waren gevaccineerd of niet gevlagd in de I&R database.

Vandaar dat we voor keuringen alleen maar schapen toe kunnen laten die zowel gevaccineerd zijn als gevlagd in de I&R database.

De NVWA hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Een basis vaccinatie altijd een dubbele vaccinatie betreft met een tussentijd van ca. 3 weken
  • Een herhalingsvaccinatie een enkelvoudige is
  • De vaccinatie één jaar geldig is
  • Er na de 2e vaccinatie in geval van een basis vaccinatie en ook geval van herhaalvaccinatie er een periode is van 3 weken waarbij de gevaccineerde dieren (nog) niet in contact mogen komen in een publiek situatie
  • Er ten bewijze van vaccinatie vlagzettingen van de gevaccineerde dieren moet hebben plaatsgevonden in de eI&R administratie van de RVO.

Entschema Q-koorts 2019