Stamboekadministratie

De stamboekadminstratie van de Clun Forest schapen wordt bijgehouden door de NSFO. Alleen leden van de Clun Forest vereniging kunnen van deze stamboekadministratie gebruik maken. De NSFO houdt de afstammingen, geboorten, fokwaarden e.d. van de schapen bij en verstrekt de afstammingsbewijzen aan de eigenaren.
De regels betreffende stamboekadministratie en dergelijke zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en Fok en- Stamboekreglement. Leden kunnen eventueel bij het secretariaat een exemplaar opvragen van deze reglementen.

De kosten voor de stamboekregistratie voor het jaar 2015 zijn: per jaar basiskosten € 18.50 per lid, plus per jaar € 4.65 per ooi op de deklijst en € 3.10 per overschrijving (rekening van verkoper indien niet anders afgesproken) en € 5.00 per afstammingsbewijs.