Fokkerij/Staartindexen

Met ingang van 2016 mogen alleen rammen en ramlammeren voor de stamboekfokkerij worden ingezet die een negatieve staartindex hebben (dwz een index die de staartlengte bij de nakomelingen verkort). Met ingang van 2016 geldt tevens dat bij voor de fokkerij bestemde ramlammeren het gewicht en de staartlengte gemeten en geregistreerd moeten zijn.

  • Van een ge├»mporteerde ram wordt de staartindex bepaald op basis van de meetgegevens van de nakomelingen. De ram mag onbeperkt ingezet worden door de importeur/eigenaar, maar door andere stamboekfokkers alleen als de staartindex negatief is gebleken.
  • De staartindexen van ooien hebben geen consequentie voor de fokkerij. Het bestuur raadt echter de leden aan te streven naar fokken met ooien met negatieve staartindex.
  • Indexen kunnen van jaar tot jaar veranderen, maar voor een ram geldt de eerste indexbepaling – op een nader te bepalen peildatum – als maatgevend voor zijn inzetbaarheid.

Onderstaande bestanden geven de benodigde informatie omtrent reglementen en indexen.

Rammen en staartindex

Foktechnisch reglement

Dierlijst 2020 rammen staartindexen

Dierlijst 2019 staartindex

Dierlijst 2018 staartindexen

Dierlijst 2017 staartindex

Dierlijst 2016 Staartindex

Dierlijst 2015 Staartindex