Zwoegervrij en Scrapieresistent

Deelname zwoegerziektebestrijding
Dit is belangrijk voor schapenhouders die:
1. het belangrijk vinden dat hun dieren geen zwoegerziekte kunnen krijgen;
2. schapen voor de fok willen verkopen; of
3. met hun dieren naar keuringen of tentoonstellingen willen gaan.
Om deel te nemen moet u zich aanmelden bij de Gezondheidsdienst voor DierenVoor u is dan het pakket “Georganiseerd” het meest geschikt.
Na de aanvangsperiode in principe eenmaal per 2 jaar bloedonderzoek.
De registratie van de dieren gebeurt automatisch via NSFO Online of via de geboorteberichten, de verkoopbonnen en de stallijst die voor de stamboekadministratie (zie hierboven) aan de NSFO worden gezonden.
Kosten: Abonnement “Georganiseerde Zorg Schapen Geiten”: jaarlijks € 42,75 en € 0,75 per dier ouder dan 1 jaar (ex 21% BTW). Verder de kosten van het periodiek bloedonderzoek (€ 6,40 per monster + € 9,60 basiskosten per inzending, ex 21% BTW) en de kosten van de bloedafname door de veearts.

Deelname scrapiebestrijding
Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Doel is een situatie te bereiken waarbij alle schapen ongevoelig zijn voor en vrij zijn van scrapie.
Vooral voor u van belang als u rammen voor de fok wilt ruilen of  wilt verkopen, maar er zijn ook steeds meer schapenhouders die alleen nog ARR/ARR dieren willen kopen.

Het programma bestaat uit bloedonderzoek van schapen op scrapiegevoeligheid. Omdat het fokprogramma van de Clun Forest Schapenvereniging door de PVE is goedgekeurd kan tegen een gereduceerd tarief worden getest. Het bestuur van de Clun Forest vereniging adviseert om alle dieren te laten testen. Deelname is vrijwillig, maar heeft wel gevolgen als uw dier scrapiegevoelig (gelukkig komt dit bij Clun Forest schapen slechts zeer beperkt voor) blijkt te zijn. Dit houdt in dat uw ram niet meer mag worden ingezet voor de fokkerij en dus moet worden geslacht. Voor ooien geldt deze slachtverplichting niet.

Als al uw schapen het genotype ARR/ARR hebben kan bij de GD het scrapieresistentie-certificaat worden aangevraagd. Daarna krijgen alle geboren lammeren automatisch ook de ARR/ARR status toegewezen.
Indien u ook in het stamboeksysteem van de NSFO automatisch het genotype ARR/ARR wilt laten toekennen, dan moet u zich opgeven voor de jaarlijkse scrapiesteekproef van de NSFO. De kosten daarvan zijn € 17,80 (ex 6% BTW).

Sinds een aantal jaren is de NSFO ook beschikbaar als leverancier van gezondheidsprogramma’s voor Zwoeger en Scrapie. Kijk op de site van NSFO voor meer informatie